วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

สมบัติการสลับที่ของการบวก

สมบัติการสลับที่ของการบวกการบวกและการลบ
สมบัติการสลับที่และการเปลี่ยนหมู่ของการบวก
1.
สมบัติการสลับที่ของการบวก จำนวน สอง จำนวนนำมาบวกกัน สามารถสลับที่กันได้ โดยที่ผลบวกยังคงเท่าเดิม
a + b   =   b + a
เช่น
(145 + 623)   =   (623 + 145)
768                  =    768
ดังนั้น   (145 + 623)   =   (623 + 145)
………………….
มาทำโจทย์กันค่ะ
1.               512 + ………..   =   374  +  512
2.               704  +  195       =  ……….. + 704
3.               2,131  +  7,546    =    7,546  + …………..
4.               ………… + 8,092  =  8,092 + 3,947
5.               9,454 + …………  =  3,288 + ……………..
………………….

ที่มา
http://warisar.wordpress.com/2011/05/28/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น