วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

การหาร ห.ร.ม.และค.ร.ม.

การหาร ห.ร.ม.และค.ร.ม.


ห.ร.ม.  หรือ ตัวหารร่วมมาก 
           คือตัวประกอบร่วม ที่ทีค่ามากที่สุด 

กล่าวอย่างเข้าใจง่าย ๆว่า " ห.ร.ม. ของกลุ่ม จำนวนใด ๆ หมายความว่า

ห.ร.ม. ตัวนั้น จะต้องมีค่ามากที่สุด ที่สามารถ หารสมาชิกทุกตัวในกลุ่ม นั้น ลงตัว "


ยกตัวอย่างเช่น  ห.ร.ม.  ของ  20, 60   มี ห.ร.ม. คือ  4  ดังนั้น  4 จะเป็นตัวประกอบที่มากที่สุด
ที่สามารถ หารทั้งสองจำนวนได้ ลงตัว 
 ต่อไปเราจะเรียนรู้ในการหา ห.ร.ม. โดยวิธีแยกตัวประกอบ

ตัวอย่างที่ 1 

การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ

 การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบการหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ


การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ

_____________________________________________________________________________________

ตัวอย่างที่ 2

 การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ


การหา ห.ร.ม. โดยแยกตัวประกอบ
การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบการหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ
   ค.ร.น. คือตัวคูณร่วมนัอย หมายถึงพหุคูณร่วมของจำนวนนับที่มีค่าน้อยที่สุด 
 กล่าวง่าย ๆพอเข้าใจได้ว่า  ค.ร.น. ของกลุ่มจำนวนใด ๆ หมายความว่า จำนวนนั้นจะต้องถูกหารจาก
ทุกตัวในกลุ่ม  ได้ลงคัวและ มีค่าน้อยที่สุด
ยกตัวอย่างเช่น  ค.ร.น.  ของ  2, 4, 6       

                    ค.ร.น. ของ ทั้งสามจำนวนต้องถูกหารด้วย  2, 4, 6  ลงตัว  และมีค่าน้อยที่สุด

 ต่อไปเราจะมาเรียนรู้การหา ค.ร.น.

ตัวอย่าง  ที่ 1  

การหา ค.ร.น.
การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ

 การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ

 การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ

 ____________________________________________________________________________________

ตัวอย่างที่ 2 

การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ
 การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ

 การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ


 การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ

ที่มา

http://www.goonone.com/index.php/2010-05-13-14-49-29/298-2010-05-09-20-51-12

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น